Tony Veer - ondernemer en DGA - over management buy out - willen winnen - transparantie - adviseurs en onderbuikgevoel.